7 results in Sjöhistoriska museet:

23,249 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

38,241 results in DigitaltMuseum:

Share to