7 results in Sjöhistoriska museet:

23,247 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

37,945 results in DigitaltMuseum:

Share to