2 results in Sjöhistoriska museet:

22,072 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

23,876 results in DigitaltMuseum:

Share to