3 results in Sjöhistoriska museet:

22,073 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

23,862 results in DigitaltMuseum:

Share to