2 results in Sjöhistoriska museet:

12,367 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

14,109 results in DigitaltMuseum:

Share to