1 result in Sjöhistoriska museet:

96 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2,979 results in DigitaltMuseum:

Share to