1 result in Sjöhistoriska museet:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

4,069 results in DigitaltMuseum:

Share to