88 results in Sjöhistoriska museet:

182 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

48,599 results in DigitaltMuseum:

Share to