88 results in Sjöhistoriska museet:

182 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

47,896 results in DigitaltMuseum:

Share to