27 results in Sjöhistoriska museet:

27 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

21,193 results in DigitaltMuseum:

Share to