731 results in Vasamuseet:

View timeline 663 results

23,256 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

38,138 results in DigitaltMuseum:

Share to