63 results in DigitaltMuseum:

49 results in Upplandsmuseet:

4 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

4 results in Kalmar läns museum:

Share to