78 results in DigitaltMuseum:

77 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

71 results in Sjöhistoriska museet:

6 results in Marinmuseum:

1 result in Västergötlands museum:

Share to