38 results in DigitaltMuseum:

View timeline 13 results

12 results in Nordiska museet:

11 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

6 results in Sjöhistoriska museet:

Share to