7 results in DigitaltMuseum:

6 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

5 results in Göteborgs Naturhistoriska Museums:

1 result in Vänersborgs museum:

1 result in Tekniska Museet:

Share to