431 results in DigitaltMuseum:

View timeline 211 results

116 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

115 results in Nordiska museet:

89 results in Sjöhistoriska museet:

Share to