8 results in DigitaltMuseum:

6 results in Marinmuseum:

6 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Göteborgs Naturhistoriska Museums:

Share to