8 results in DigitaltMuseum:

6 results in Upplandsmuseet:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Kalmar läns museum:

1 result in Järnvägsmuseet:

Share to