54 results in DigitaltMuseum:

29 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

24 results in Sjöhistoriska museet:

12 results in Länsmuseet Gävleborg:

Share to