8 results in DigitaltMuseum:

6 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

5 results in Vänersborgs museum:

2 results in Tekniska Museet:

1 result in Göteborgs Naturhistoriska Museums:

Share to