32 results in DigitaltMuseum:

28 results in Marinmuseum:

28 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

3 results in Kalmar läns museum:

Share to