4 results in DigitaltMuseum:

3 results in Kalmar läns museum:

1 result in Marinmuseum:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to