4 results in DigitaltMuseum:

2 results in Vänersborgs museum:

2 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

1 result in Tekniska Museet:

1 result in Armémuseum:

Share to