39 results in DigitaltMuseum:

35 results in Sjöhistoriska museet:

35 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2 results in Kalmar läns museum:

Share to