44 results in DigitaltMuseum:

32 results in Nordiska museet:

7 results in Statens maritima museer:

6 results in Sjöhistoriska museet:

Share to