49 results in DigitaltMuseum:

26 results in Nordiska museet:

8 results in Sjöhistoriska museet:

8 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to