5 results in DigitaltMuseum:

2 results in Kalmar läns museum:

2 results in Marinmuseum:

2 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Nordiska museet:

Share to