4 results in DigitaltMuseum:

3 results in Marinmuseum:

3 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Tekniska museet:

Share to