14 results in DigitaltMuseum:

View timeline 11 results

12 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

12 results in Göteborgs Naturhistoriska Museums:

1 result in Tekniska Museet:

1 result in Västergötlands museum:

Share to