10 results in DigitaltMuseum:

6 results in Hälsinglands Museum:

2 results in Marinmuseum:

2 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2 results in Tekniska museet:

Share to