9 results in DigitaltMuseum:

6 results in Nordiska museet:

3 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2 results in Sjöhistoriska museet:

1 result in Järnvägsmuseet:

Share to