7 results in DigitaltMuseum:

5 results in Nordiska museet:

2 results in Statens maritima museer:

2 results in Sjöhistoriska museet:

Share to