55 results in DigitaltMuseum:

38 results in Karlsborgs fästningsmuseum:

38 results in Sveriges militärhistoriska arv:

6 results in Nordiska museet:

Share to