24 results in DigitaltMuseum:

20 results in Tekniska museet:

3 results in Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter:

1 result in Marinmuseum:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to