16 results in DigitaltMuseum:

8 results in Marinmuseum:

8 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

4 results in Tekniska museet:

Share to