11 results in DigitaltMuseum:

4 results in Tekniska Museet:

4 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

2 results in Göteborgs Naturhistoriska Museums:

Share to