124 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

117 results in Järnvägsmuseet:

48 results in Armémuseum:

19 results in Nordiska museet:

17 results in Tekniska Museet:

13 results in Kalmar läns museum:

10 results in Vänersborgs museum:

10 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

6 results in Bohusläns museum:

5 results in Sjöhistoriska museet:

4 results in Västergötlands museum:

3 results in Mölndals stadsmuseum:

2 results in Hallands kulturhistoriska museum:

2 results in Marinmuseum:

1 result in Hemslöjdens Samlingar:

1 result in Kulturparken Småland / Smålands museum:

1 result in Örebro läns museum:

1 result in Östergötlands museum:

Share to