12 results in DigitaltMuseum:

5 results in Tekniska museet:

4 results in Marinmuseum:

4 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to