5 results in Tekniska Museet:

4 results in Marinmuseum:

4 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Armémuseum:

1 result in Göteborgs Naturhistoriska Museums:

1 result in Förvaltningen för kulturutveckling:

1 result in Kalmar läns museum:

Share to