8 results in DigitaltMuseum:

5 results in Tekniska Museet:

2 results in Marinmuseum:

2 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to