1 result in DigitaltMuseum:

GRAMMOFONSSKIVOR

BRUNSWICK

594 Landskap BOHUSLÄN 503 Kön MAN 78-varvsskiva från "The Brunswick-Ralke-Collender company" med International Concert Orchestra med "Zigeunerliebe/Gypsy Love/ Amor de Gitarres", Vals av Franz Lihar på ena sidan och på andra sidan d:o orkester med "Aisha, Indian Intermezzo" av John Liedsay. Åke Seinknecht, f. 20 augusti 1908 i Uddevalla d. 4 mars 1991 i Uddevalla, arbetade som köpman och innehade speceriaffär vid Port Arthur i Uddevalla. Han ägnade sig under övrig tid åt ljudinspelningar och radioteknik. Han spelade in bl.a. revyer i Uddevalla av och med Tore Uttman och av och med Hagge Geigert samt även andra revyer och program. Han spelade även in fem grammofonskivor med regionmusikkåren i Uddevalla samt konserter i Uddevalla kyrka. Han spelade även in från radion. Åke Seinknecht var aktiv inom Uddevalla Rundradio, som under 1920-talet låg på Brattska ängen (kring nuv. Brattgatan ). Han dels förvärvade dels byggde själv en omfattande uppsättning av avancerad apparatur för såväl inspelning som uppspelning. Åke Seinknecht skapade också ett stort ljudarkiv, som till stora delar ingår i Bohusläns museums samlingar. Se tidigare förvärv, UM20987 Grammofon, UM20988 Grammofonskivor. Fotodokumentation Åke Seinknechs hem i samband med ljudinspelning år 1990, se UMFA54372. Åke Seinknechts bror Bo Seinknecht var framstående fotograf. Bo Seinknechts efterlämnade fotosamling ingår i Bohusläns museums samlingar, se UMFA53418:1-807. För ytterligare uppgifter om Åke Seinknecht , se artikel i Bohusläningen 1981-05-16 samt dödsruna i Bohusläningen 1991-03-06.

Bohusläns museum

View timeline 1 result

1 result in Bohusläns museum:

Share to