71 results in DigitaltMuseum:

69 results in Sjöhistoriska museet:

69 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Hallands Konstmuseum:

Share to