7 results in DigitaltMuseum:

4 results in Göteborgs Naturhistoriska Museums:

4 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

2 results in Tekniska Museet:

1 result in Nordiska museet:

Share to