6 results in DigitaltMuseum:

5 results in Marinmuseum:

5 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Tekniska Museet:

Share to