41 results in DigitaltMuseum:

38 results in Nordiska museet:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Förvaltningen för kulturutveckling:

Share to