638 results in DigitaltMuseum:

View timeline 476 results

496 results in Upplandsmuseet:

79 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

77 results in Sjöhistoriska museet:

Share to