132 results in DigitaltMuseum:

View timeline 119 results

74 results in Upplandsmuseet:

46 results in Järnvägsmuseet:

46 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to