5 results in DigitaltMuseum:

Minneskrans

Broman, Lars

Katalogkort: A . "Hvitt papper med påklistrad kant af guldpapper och svarta uddar prydde med punkter af guldfärg (bladguld). Kransen af ståltråd klädd med grönt silkespapper med skära och vita tygblommor och blommor af hjvita blommor af hvit - med bladguld prydd tyll.- Upptill ett rödt sidenband för upphängning. Skrivit inom kransen med bläck: Minne af Gåsebarnet Pål Person på No 19 Räfgraf Ö. Wemmenhögs socken Wemmenhögs härad, född 1830 den 5 april. Död den 5te Januari 1841. Sörjd och saknad af föräldrar och syskon. Förrn falska läror fått din själ bedraga. Du månde herren Gud så väl behaga. Att dig förvara från allsköns fara. Han uptog dig ibland sin englaskara. Författad av klockaren Lars Broman. B. "Af hvitt papper med påklistrad kant af guldpapper och udar af svart appper. Kransen af grönt silkespapper med blommor af skär tyll prydd med bladguld och ståltrådsspiraler (ståndaren och pistillen), knopparna af skärt tyg med hyllena (?) af grönt. Bladen dels af styft grönt tyg, dels af gröna fjädrar. Stommen till såväl kransen som kronan af tjock järntråd (?). Kronan prydd hvita blommor, enkla och dubbla narcisser (?), bellis m m. Överst å pappret ett rödt sidenband för upphängning. Inskrift med bläck inom kransen. Minne af Flickan Mätta PersDotter född i Räfygraf den 1ste Mars 1825. Död densammastädes dagen efter samma år. Sörjd och saknad af föräldrar och många vänner. Säll du som fann din graf förrn åren Lik späda blomman som föll af om våren. Du i det stilla. Gick ner du lilla. Förrn ondskan hunnit ditt förstånd förvilla. Författad af Skolmästaren Pher Jönsson.

View timeline 2 results

2 results in ArkDes:

1 result in Kalmar läns museum:

1 result in Nordiska museet:

Share to