59 results in DigitaltMuseum:

52 results in Vänersborgs museum:

52 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

5 results in Västmanlands läns museum:

Share to