37 results in DigitaltMuseum:

19 results in Sjöhistoriska museet:

19 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

9 results in ArkDes:

9 results in Nordiska museet:

Share to