75 results in DigitaltMuseum:

View timeline 16 results

12 results in Tekniska Museet:

7 results in Nordiska museet:

6 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to