104 results in DigitaltMuseum:

View timeline 52 results

102 results in Vänersborgs museum:

102 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to